دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی
دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

دانلود-پرسشنامه-خوش-بینی-بدبینی

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

فرمت: PDF

این فایل شامل پرسشنامه خودابرازی به تعداد 24 ضرب المثل می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل